Mutluluk: Psikolojik Zenginliğin Sırlarını Çözmek

null

Yazar: Ed Diener and Robert Biswas Diener

30 yılı aşan bir süredir mutluluk üzerine bilimsel araştırmalar yapan Diener, gerçek zenginliğin bileşenlerini şöyle sıralar:

  • Fiziksel ve ruhsal sağlık
  • Maddi yeterlilik
  • Değerler ve hayat amaçları
  • Maneviyat ve hayatın anlamı
  • Aktif ve katılımcı olmak
  • Olumlu tutum, his ve zihniyet
  • Sevgi içeren sosyal ilişkiler

Herbirinin mutlulukla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyan Diener, aslında “süper mutluluğun” kalıcı ve imrenilecek bir hal olmadığını vurgular.

Gerçekçi bakıldığında hiç sönmeyen, sürekli aynı yoğunlukta ve canlılıkta bir mutluluk tarifinin mümkün olmadığını söyler Diener. En mutlu, en iyimser insanların bile zaman zaman daha az mutlu günler geçirdiğine örnek vererek, yaşanan kimi olumsuzlukların da yararımıza olabileceğini vurgular ve değişimin işte buradan başladığını göz önüne getirir.

Dikkat ve hafızanın işleyiş biçiminin mutlu olma hali üzerindeki etkilerini açıklar.

Duygu Bruce

Diener E. &Diener, R.B. 2008. Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth. MA: Blackwell Publishing.

 Görsel www.kinfolk.com

Yorumlarınız:Site Footer