Hz. İbrahim, Ateşten Çiçekler ve Arının Hizmeti

img_1331-copy-2

İbrahim temiz kalpli bir insandı, yaşadığı halktan, hatta babasından dahi farklı inancı ve görüşleri vardı. Diğerleri gibi babası da ilahlara ve putlara taparken, İbrahim tek Tanrı’ya inanır ve  onlara şöyle derdi:

“Şu başına toplandığınız idoller, putlar ne? Siz kime ibadet ediyorsunuz? Allah’tan başkalarına kulluk kölelik ediyorsunuz…”

Derken bir gün herkes toplu bir eğlencede iken İbrahim, putların bulunduğu mabede girer ve hepsini kırar. Halk şaşkınlık ve öfke içinde İbrahim’in hapse atılmasını ister. Olan biteni duyan kral Nemrud, İbrahim’in inançlarını ve yaptıklarını çok tehlikeli bulur. İbrahim’i huzuruna çağrır: “Öldürmek de diriltmek de benim işim, ben ne dersem o olur. Sen nasıl olur da başka bir ilaha inanır ve putlarımızı tanımazsın?”

Bunun üzerine İbrahim şu cevabı verir:

Ey Nemrud, benim Tanrım güneşi doğudan doğdurur, ilahlık davanda ısrar ediyorsan sen güneşi batıdan doğdur da görelim.

Bu cevaba çok öfkelenen kral, İbrahim’in ateşe atılmasını emreder.  Meydana büyük ateş yeri hazırlanır, tutuşturulur, alevler göğe yükselmeye başladığında İbrahim ateşin ortasına atılır. İbrahim’de telaş veya korkudan eser yoktur, güvenle ilerler. Diğer yandan da, İbrahim’e inanan birkaç kişi ile beraber tüm canlılar, dağlar, taşlar kurtulması için yürekten Allah’a yakarırlar. Tam o sırada bir arı telâşla durmaksızın ateşe gidip gelmektedir. Ne yaptığını soranlara arı şöyle der:

Ateşe dilimle su taşıyorum.  Ona alayla gülerek : “Sen bu ateşi söndürebilecek suyu mu taşıyorsun yani?” diye sorarlar.  Arı: “Evet, varsın damla damla olsun yapabildiğim kadarı, yine de İbrahim’e yardımı dokunur belki” der.

 Sonuçta hikaye edilir ki bu büyük ateş, çiçeklere dönüşür ve İbrahim peygamber, hiç bir alev kendisine dokunmadan bu ateşten kurtulur. Sonrasında Tanrı, ona bu diyardan göç etmesini söyler ve varacağı çölde, tek Tanrı’ya olan katıksız ve sadık inancını temsilen dümdüz bir taş sütun koymasını emreder. İbrahim, ona inanan bir avuç insanla beraber oradan göçer ve Tanrı’nın isteğini yerine getirir.

31 Ekim, 2014

Duygu Bruce

Yorumlarınız:

Your email address will not be published.Site Footer