İlham Perileri

Frida Kahlo, Fotoğraf: Nickolas Murray, Brooklyn Müzesi

Ben kendimin ilham perisiyim “I’m my own muse” demiş Frida Kahlo, içine dolup taşan ilhamın aşkı sanatına yansımış ve yaşadığı güçlükler, onu, yaratmaktan alıkoymamış. Dans eden renkleri, çok sevdiği çiçekleri ve hayvanları resmetmiş, hepsi tuvalde ruh bulmuş. Yaşadığı sürece ilhamıyla berabermiş.

Antik Yunanca’dan gelen “museμούσα kelimesi “zihne yerleştirilen” anlamını taşır. Yunan mitolojisinde tanrılara ve insanlara canlılık ve sanat ilhamı etmesi için yaratılan dokuz ilham perisinin hepsi cazibe ve lütuf dolu olarak yaratılırlar. Kime eserlerse, o kişide yaratıcılığın bir şekilde ortaya konmasına veya yeni bir bilişe sebep olurlar.

Zeus ve hatırlamanın, hafızanın tanrıçası Mnemosyne’nun çocukları olarak Olimpos’un yakınında Pieria dağında doğan Muse’ların her biri sanatın bir türünü temsil eder ve aynı zamanda o sanat türünün koruyucusu olur :

Clio : Tarih
Euterpe : Müzik ve neşeli flüt
Thalia : Komedi
Melpomene : Trajedi
Terpischore : Lirik şiir ve dans
Erato : Düğün ve aşk
Polymnia : Pandomim ve etkili söz sanatı
Urania : Astronomi ve astroloji
Calliope : Destan, epik şiir.

İlham perilerinin kendilerine has özellikleri şöyle tarif edilir :

Clio : Defne yapraklarından taç giyer; elinde bir trompet ve bir büyük rulo parşömen taşır.
Euterpe : Çiçekli taç giyer, bazen flüt bazen diğer müzik enstrümanlarını çalar.
Thalia : Sarmaşıklı taç giyer ve elinde komediyi temsil eden bir maskeyi tutar.
Melpomene : Elinde asası ile ciddi durur ve bir trajedi maskesi tutar.
Terpischore : Tanrıları ve ruhu canlandırmak için lir çalarak dans eder.
Erato : Aşk şarkıları söyler, gül ve mersin dallarından taç giyer.
Polymnia : Saçlarının arasında inci ve çiçekler seçilir, bedeni uzun beyaz bir örtüyle sarılıdır.
Urania : Başında yıldızlardan yapılma bir taç taşır, elinde bir küre ve matematik aletleri tutar.
Calliope : Elinde tuttuğu bir destan vardır ve bazen trompet veya tabletler taşıdığı olur.

 

İlham perisiyle yaşama bağlı kalan Frida Kahlo, çok sevdiği çiçeklerin resmini yaparken der ki “Çiçek resimleri yapıyorum ölmesinler diye…”

İlhamınız bol olsun !

Duygu Bruce
26 Haziran 2020

 Site Footer